AKTUALNOŚCI


Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska, tzw. kolęda. Jest to przede wszystkim spotkanie modlitewne. Do tej wizyty można przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż i dwie zapalone świece, wodę święconą i kropidło, zeszyt o więcej...

Copyright © 2005-2017 Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Kazimierza w Szczecinie